Bài Baccarat là gì-diễn đàn baccarat trực tuyến

  • {关键字}December 29, 2014
  • {关键字}
  • {关键字}

Chúng ta đã biết những tác hại của những chiếc túi nion đối với sức khỏe con người và môi trường sống của con người. Và người ta đang cố gắng  tìm ra những giải pháp thay thế để hạn chế sử dụng túi nilon. Túi nilon thân thiện với môi trường đang được xã hội hướng đến, những tiêu chi nào để đánh giá túi nilon thân thiện với môi trường sống của chúng ta. Theo thông tin trong cuộc dự thảo thông tư quy định sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường  tại Việt Nam do bộ Tài Nguyên và Môi trường soạn thảo thì túi nilon thân thiện với môi trường phải có khả năng phân hủy sinh học. Thời gian phân hủy của túi nilon thân thiện với môi trường không quá 2 năm.

>>> Xem thêm : Bài Baccarat là gì-diễn đàn baccarat trực tuyếnTái chế túi nilon rác thải thành dầu PO

{关键字}

Tiêu chí đánh giá túi nilon thân thiện môi trường

 Cuộc dự thảo đã đưa ra 3 yếu tố để đánh giá chất lượng túi nilon thân thiện với môi trường, đầu tiên túi nilon phải có 2 đặc tính kĩ thuật sau : độ dày trên 30 um, rộng trên 20 cm và tổ chức cá nhân sản xuất túi nilon phải có phương án thu hồi tái chế. Tiếp đó là phải có khẳ năng phân hủy và thời gian phân hủy không quá 2 năm.

Túi nilon thân thiện thành phần phải có tối đa hàm lượng của các kim loại nặng có trong sản phẩm : Arsen (As): 12mg/kg, Cadimi (Cd): 2mg/kg, Chì (Pb): 70mg/kg, Đồng (Cu): 50mg/kg, Kẽm (Zn): 200mg/kg.

Tiêu chí thứ 3 là cơ sở sản xuất túi nilon phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường.

Các tổ chức cá nhân muốn được công nhận sản phẩm là túi nilon thân thiện với môi trường phải đăng kí với cơ quan có thẩm quyền để đăng kí, xem xét cấp giấy phép. Giấy chứng nhận túi nilon thân thiện với môi trường do Tổng cục môi trường cấp dựa trên cơ sở kết luận của hội đồng khoa học chuyên ngành. Cơ sở sản xuất sẽ được đánh danh mục và được đăng tải trên hệ thống website của tổng cục môi trường và Bộ tài nguyên môi trường.


Bài Baccarat là gì-diễn đàn baccarat trực tuyến